Vis kven som er nytilsette på skulane

I samband med skulestart presenterer Kvinnheringen dei nye rektorane/verksemdsleiarar i kommunen.

Avisa kan og gi ein presentasjon av nye lærarar og andre nytilsette ved skulane, og kva med å tilby nytilflytta lærarar prøveabonnement på avisa?

Sjå og kva er nytt til skoleåret 11-12? på Utdanningsdirektoratet sine sider.