Unge klimajournalister setter dagsorden

Smeltevann på isbreer. Billedtekst: Smeltevann på isbre, sot øker avsmeltingen Foto: Stein Ø. Nilsen, Norsk Polarinstitutt

Spre kunnskap om klima ved å lage innlegg, kronikker, nyhetsreportasjer eller fagartikler! Elever ved ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet inviteres til å jobbe som klimajournalister. Les mer på Miljojournalistene.no/Klimajournalister