Glimrande interiørbilete

Vi løftar fram Kvinnheringen og journalist Trude Aarsand sine to interiør-reportasjar til tema “Hus & Heim”. Flotte, lyse og ryddige bilete. Slik skal det gjerast.

Sjå vedlegg