Samtidig imøtegåelse eller tilsvar snarest mulig

Dersom du skriver en sak der noen utsettes for sterke beskyldninger, husk at du samtidig må prøve å få dem til å imøtegå faktiske opplysninger.

PFUs statistikk for første halvår 2016 viser at det som før er Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse som feller flest. 13 ganger er det henvist til dette punktet i de fellende uttalelsene.

Legg merke til forskjellen på 4.14 (sterke beskyldninger: konkrete påstander, faktaopplysninger) og 4.15 (angrep: sterke meninger, verdivurderinger) (vår utheving):

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

En sterk beskyldning – «Rådmannen vil legge ned kulturhuset» – krever samtidig imøtegåelse av faktaopplysningen. Journalisten må anstrenge seg for å få svar.

Et angrep – «Rådmannen vil rasere kulturtilbudet i kommunen» – krever tilsvar snarest mulig.

Husk at kravet om samtidig imøtegåelse ikke bare er til med tanke på den angrepne part, men også av hensyn til leseren. Saken din blir bedre og mer seriøs om begge sider får uttale seg.

Vær varsom-plakaten gjelder uansett sjanger. Ved leserinnlegg kan man løse dette ved å lage redaksjonell sak med tilsvar. Redaktøransvaret gjelder også kommentarfelt på avisens kontoer på sosiale medier.

Hele Vær Varsom-plakaten.

Det kan også være lærerikt å søke i PFU-basen etter saker som har vært behandlet tidligere.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen har følgende sjekkliste til deg som vil unngå en PFU-dom:

  • Selv om kilden byr opp til dans, så er det alltid reporteren som fører.
  • Fremstår historien som for god til å være sann, så er den ofte sann. Men DU sitter med bevisbyrden. Ikke kilden.
  • Etabler tidlig kontakt med den angrepne part. Det er trolig den VIKTIGSTE kontakten du tar i arbeidet med din artikkel.
  • Gå aldri prestens ærend. Identifisering er mye mer enn navn og bilde.
  • Er du i tvil: Snakk med en kollega eller ring en redaktør.
  • Må du beklage, så beklag med en beklagelse. Ikke en bortforklaring.

Under Arendalsuka 2016 er LLA med på å arrangere verdensrekordforsøk i presseetikk, med et helt døgn med presseetiske diskusjoner.