Suksesshistorie fra bedrifter som går bra!

Solabladet ønsket å fokusere på de som klarer seg godt i disse finanskrisetider. Vi vet at mange har like gode eller bedre resultater i år enn i fjor. Dette må de fortelle. Kampanjen har til hensikt å helbrede følelsen av krise og å fremme deres merkevare og bedrift. Dette er et prøveprosjekt og prisen er symbolsk Vi tar bilder av ledere/ansatte – med det enkle budskapet om at vi lykkes. Evt. prosentvis tall for første kvartal, og en forklaring på hvorfor de lykkes. Innholdet skal være enkelt, uten tilbud etc. Du kan og bestille flere innrykk fremover i tid med endring i prosentvis økning etc.