Kan e-bøker være noe å se på?


NY Times melder at lesing blant barn og unge voksne har økt betraktelig gjennom lesing av e-bok. Vi vet at unge i Norge også trekkes mot digitale medier og teknologi.

Kan vi lære av e-bøkenes suksess? Les saken E-Readers Catch Younger Eyes and Go in Backpacks, på nytimes.com.

Ukas “Visste du at” er levert av Jan Steen, steenmedia.no