Som du spør får du svar

«Heime trur eg ikkje mamma og pappa har eit slikt ekteskap, men eg trur kanskje mamma har eit på skulen? Ho jobbar der.»

Kvar måndag presenterer Grannar alle klassane på folkeskulen i distriktet under vignetten «Klassen min». Kvar av klassane er på trykk rundt to gonger kvar på tida dei går frå 1.- 10. klasse. Journalistane stiller elevane spørsmål, som dei varierer litt etter kva aldersgruppe elevane tilhøyrer. – For eksempel spurde journalisten førsteklassingane i fjor om kva arbeidsoppgåver ordføraren hadde og fekk mange gode svar, fortel journalist Elin B. Øvrebø.

Førre veke fekk Grannar mykje skryt for «Klassen min», då journalist Grethe Hopland Ravn stilte spørsmål om kva eit ekteskap er for noko.