Til døden skil oss åt…

Av og til lyt ein ty til fotoarkivet…