Presenterer de engasjerte ungdommene

Saltenposten ønsker å presenterer lokale, engasjerte ungdommer i avisa. Det løser de gjennom månedlige intervjuer der de stiller faste spørsmål til ungdommene. Gjennom intervjuene ønsker de å få fram ungdommenes syn på styrker og svakheter med kommunen de bor i, ungdommens planer framover og tanker om å flytte tilbake.

I fjor hadde Saltenposten lignende intervju med engasjerte kvinner, i anledning stemmerettsjubileet. Det var etter dette de fikk ideen om å intervjue engasjerte ungdommer.

De tre første bidragene er laget av Sylvia Bredal, Helge Simonsen og Eva S. Winther. Nina Angell har laget vignetten.

– Tilfeldigvis er de tre første som er intervjuet jenter. Framover vil vi intervjue både gutter og jenter fra de fire kommunene vi dekker: Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn, forteller Winther.