Blinkskot?

I reportasjesamanheng kan det vera ein idè å ta eit stoppbilete for å roa ned inntrykket,
spesielt når lokalitetane er så rotete som her. Detaljfoto og personen sine eigne bilete
hjelper til å fylla ut heilskapen. Ein liten vri i tittelen gjev også eit lite løft. Einig?