Får de ein minister på besøk?

Då landbruksminister Trygve S. Vedum vitja Suldal, gav Suldalsposten unge bønder høve til å stille spørsmål til ministeren. Resultatet vart ei rekkje relevante spørsmål, som ministeren svarte på. Spørsmåla og svara vart presentert på trykk i samband med nyheitssaka om ministerbesøket.