Kvinnheringen-fråflytting_1

Fleire flyttar frå enn til

For første gong har Kvinnherad hatt negativt fødselsoverskot. Kvinnheringen har snakka med både heimflyttarar og utflyttarar.

For første gong har Kvinnherad hatt negativt fødselsoverskot. Kvinnheringen har snakka med både heimflyttarar og utflyttarar.

Mange unge flyttar frå Kvinnherad, og få kjem tilbake. Fleire kvinner enn menn flyttar, så kvinnene i Kvinnherad er eldre enn mennene. I fjor var det også fleire som døydde enn som vart fødde.

Kvinnheringen har intervjua kommunen sin fagkoordinator for plan og byggesaker, men også med nokre av dei som har valt å flytte frå kommunen – og nokre av dei som har flytta heim att. Dei fortel kvifor dei flytta, kva dei saknar i Kvinnherad og kva dei er nøgde med.