Kvinnheringen-valget

Slik dekka Kvinnheringen valet

Oversikt over kva folk røysta i dei ulike bygdene, intervju med førstegongsveljarar, kommentarar frå grasrota og lokale politikarar. Ein fin balanse i dekninga.

Last ned pdf av sidene her.