Tomas Bruvik 2 LLA

Meir til dei minste lokalavisene!

Lokalavisene får meir i produksjonsstøtte i år. Det viser prognosene som Medietilsynet legg fram i dag.

Dei minste lokalavisene får den største auken i produksjonstøtta. Det viser prognosene til Medietilsynet. Aviser med opplag under 1700 (2000 inkludert «frieksemplar») får eit ekstra stort løft i produksjonsstøtta. Dei fleste andre lokalavisene får litt meir i pressestøtte.

Ei handfull større aviser får mindre. Størst endringar blir det for nummer to-avisene, fordi det no blir lagt meir vekt på brukarinntekter enn frekvens og opplag. Bakgrunnen er nye forskrifter for produksjons- og innovasjonsstøtta som Kultur- og likestillingsdepartementet vedtok før jul. Då uttalte kulturminister Anette Trettebergstuen at «…støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få».

Det er altså innført eit ekstra tilskot til dei minste avisene.

– Dette gjør at en del aviser kan få om lag 200 000 kroner mer i støtte i år enn i fjor, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, på eigne nettsider.

– Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) er glade for at dei minste lokalavisene no får ei svært viktig auke i tilskottet. Økonomitala deira viser at dei minste avisene treng dette løftet som dei får etter at dei nye forskriftene no trer i kraft. Det seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik og pressepolitisk rådgjevar Rune Hetland (bildene).

– LLA arbeider heile tida for at lokalavisene skal få betre politiske og økonomiske rammevilkår. Dette er heilt avgjerande for at lokalavisene framleis kan levere god og viktig journalistikk for innbyggjarane landet rundt, seier Bruvik og Hetland.

Fordelinga som Medietilsynet legg fram i dag er bokstavleg talt ei førebels prognose. Det kan kome justeringar i løpet av året. Også handsaminga av revidert nasjonalbudsjett, som Stortinget gjer i desse dagar, kan føra til justeringar. Då kan det bli litt meir i potten til lokalavisene.

Sjå prognosane og meir informasjon her på Medietilsynets nettsider.

Les her heile saka som LLA laga i desember om endringane i forskriftene.