Kulturminister Anette Trettebergstuen kommer med godt nytt for lokalavisene i dag.
Kulturminister Anette Trettebergstuen kommer med godt nytt for lokalavisene i dag. FOTO: © Ilja C. Hendel

Positive endringer i pressestøtten for lokalavisene

Mange av LLAs medlemsaviser vil få økt pressestøtte, blant annet på grunn av økning til de med under 1700 i opplag.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag fastsatt endringer i to av de sentrale tilskuddsordningene til mediene: produksjonstilskuddet, og innovasjons- og utviklingstilskuddet. I begge regelverk er det blant annet gjort endringer som styrker små lokale medier.

– Støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

I ordningen for innovasjonstilskudd har regjeringen økt støtteintensiteten til prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. Nå kan offentlig støtte utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnader.

I tillegg kan de minste lokalmediene nå motta mer i produksjonstilskudd enn tidligere.

– Det er veldig viktig at de minste lokalavisene får denne støtten til å drive viktig journalistikk og innovasjon. Dette er et stort gjennomslag for LLA, kommenterer LLAs pressepolitiske rådgiver Rune Hetland.

Produksjonstilskuddet er utvidet til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier med minst 450 i abonnementstall, som utgis i en kommune uten avisutgivelse, som har færre enn 5 000 innbyggere og sentralitet 5 eller 6 etter SSBs sentralitetsindeks.

Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd. Opplag erstattes med abonnementstall. Abonnementstallet utgjør beregnet antall aktive, betalte abonnement og løssalg i året før tilskuddsåret.

Fordelingsmodellen for nummerén- og alenemediene er endret ved at ekstratilskuddet basert på antall utgaver utover én ukentlig utgave avvikles og at medier som har mellom 700 og 1700 i abonnementstall mottar et dobbelt ekstratilskudd.

Fordelingsmodellen for tilskudd til nummertomedier er endret ved at:

  • nummertomedier deles inn i tre nye tilskuddskategorier (lokale nummertomedier, nasjonale nummertomedier og nasjonale nisjemedier)
  • brukerinntekter erstatter opplag og utgaver (årsopplag) som beregningskriterium for tilskudd til nummertomedier

Tersklene for avkortning for nummerén- og alenemedier med mellom 450 og 1700 i abonnementstall er økt, slik at produksjonstilskuddet kan utgjøre 75 prosent av medieselskapets totale driftskostnader, og det samlede tilskuddet kan utgjøre inntil det dobbelte av det selskapet har i brukerinntekter.