Lokalavisene i Oppdal slår seg sammen

Lokalavisa OPP og Oppdalingen blir til én avis neste år. Dermed er den 18 år lange knallharde aviskonkurransen over og avisene kan konsentrere seg enda mer om å lage godt innhold for leserne.

– Vi sikrer med dette et robust lokalt mediehus som i enda større grad enn i dag kan drive god lokaljournalistikk. Avisene har i dag hver for seg for liten arbeidsstyrke til å drive tilstrekkelig viktig og relevant undersøkende journalistikk. Den nye sammenslåtte avisa skal bli en viktig samfunnsstemme for folk i fjellregionen i det nye Trøndelag, sier redaktør og daglig leder i OPP, Per Roar Bekken, til egen avis. Bekken blir sjef også i den nye sammenslåtte avisa.

Les mer i OPP.no eller i Medier24.no