Næringsstoff

Kvinner-i-styrene-henvisning

Hvor mange kvinner er det i ledelsen?

grafer

Hvordan går det med lokale næringsdrivende?

Noen legger ned – men noen klarer seg