Kvinner-i-styrene-henvisning

Hvor mange kvinner er det i ledelsen?

Både Dølen og OPP har de siste ukene sett på kvinneandelen i ledelsen i lokale selskaper. Tendensen er klar begge steder: Kvinnene er sterkt underrepresentert i styrer og ledelse. 

Både Dølen og OPP har de siste ukene sett på kvinneandelen i ledelsen i lokale selskaper. Tendensen er klar begge steder: Kvinnene er sterkt underrepresentert i styrer og ledelse. 

Dølen har sett nærmere på styresammensetning og ledelse hos de seksti lokale selskapene med best årsresultat i 2016. Av seksti selskaper, har seks av dem kvinnelig leder og/eller kvinnelig styreleder. Til sammenligning var fire av ti norske ledere kvinner i fjor, skriver Dølen.

Dølen påpeker at ubalansen til dels skyldes at arbeidsmarkedet fortsatt er kjønnsdelt. I utvalget er andelen familiebedrifter og små bedrifter stor, hvorav mange driver innen tradisjonelt mannsdominerte yrker, som for eksempel bygg og anlegg. Les om kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet hos SSB.

Til forskjell fra for eksempel allmennaksjeselskaper (ASA), som ble pålagt å ha 40 prosent kvinner i styrene i 2008, er ikke aksjeselskaper (AS) pålagt å sikre kjønnsbalanse i styret.

Dølen har intervjuet en SSB-forsker om temaet. De har også intervjuet en av de kvinnelige lederne med best årsresultat.

Her kan du laste ned saken fra Dølen.

OPP har hvert år en Næringslivsguide der de ser på de 100 største bedriftene i sin kommune, og de femti største i Rennebu (nabokommunen). Etter å ha sett Dølens forside fikk de ideen om å sjekke kvinneandelen i ledelsen i disse bedriftene.

Også i OPPs dekningskommuner viste kvinneandelen seg å være lav. 53 av 100 styrerom er helt uten kvinner, 10 av 100 styreledere er kvinner, og 17 av 100 daglige ledere er kvinner.

– Dette er dårlig business for Oppdal, sier Loveleen Brenna til OPP. Hun er daglig leder for Seema AS, et selskap engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling, og forteller at utallige studier viser at mangfold i ledelsen øker bedriftens profitt.

OPP har også intervjuet Marit Hoel, som har forsket på styresammensetninger i Norge og Europa. De har dessuten besøkt flere av selskapene med kvinnelige ledere – og intervjuet lederen i en bedrift som ikke har en eneste kvinne i styret.

Her kan du laste ned saken fra OPP.

Se også OPPs næringslivsbørs: