Lokaldemokratiet

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet