Kommuneloven

Lukking av offentlege møte

Hvilke partier mener noe om åpenhet og tillit?