Innvandrerer

Bygdanytt-innvandrere-1

Derfor trivst folk frå heile verda i same bygd