Handel

Framtia_handel-2

Så stor er handelslekkasjen – og slik kan den snus