Framtia_handel-2

Så stor er handelslekkasjen – og slik kan den snus

Meløy kommune har stor handelslekkasje, både til nettbutikker og til Bodø. Framtia stiller spørsmål om hva som kan gjøres med dette.

Meløy kommune har stor handelslekkasje, både til nettbutikker og til Bodø. Framtia stiller spørsmål om hva som kan gjøres med dette.

SSB-tall viser at Meløy kommune har en reell nedgang i den lokale handelen. Her kan du finne tall for varehandel i din kommune.

Framtia har intervjuet samfunnsøkonom Bjørn Sleipnes, som tror at den negative trenden kan snus. Han sammenligner med Fauske, som har hatt en kraftig økning i handelen de siste årene, blant annet på grunn av nytt kjøpesenter.

Det var også planer om å bygge nytt kjøpesenter i Meløy, men planene er nå redusert til fire-fem nye butikker. Det vil uansett virke positivt, mener Bjørn Sleipnes, og det samme vil en oppgradering av det eksisterende senteret.

– Å forsterke det vi allerede har, er kloke tanker å ha med seg i utviklingen videre. Vi må huske på at jo større selvforsyningsgrad og jo mindre handelslekkasje, jo større blir de positive ringvirkningene på sysselsetting og aktivitet i Meløy i form av andre bedriftsetableringer, sier han.

Framtia har også intervjuet lederen for Meløy Næringsforum, eiendomssjefen i selskapet som har overtatt handelssenteret og butikkinnehavere på senteret. Her kan du lese saken.