Generalsekretær

Rune Hetland og Tomas Bruvik

Generalsekretæren i LLA går av