Fiskeri

(Kommentar): Skal ordblinde få jobbe i staten?