Opptak: Kartlegg kandidatene

Se opptak fra webinaret der vi lærte å analysere og presentere informasjon om kandidatene til kommunevalget.

SUJOs dataanalytiker Diana Guerrero viste hvordan vi kan bruke regneark til analyse og Flourish til å visualisere sammensetningen av kandidater. Journalist Aslak Ringhus viste eksempler fra Vest-Telemark blad.

Arrangementet er en del av satsingen Lokalavisenes valg 23, et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).