Lokal handel: LLA og lokalavisene med ny annonsekampanje

LLA og lokalavisene har lansert annonsekampanjen for å vise at lokale butikker betyr mye for levende lokalsamfunn.

Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene har alltid vært opptatt av at det er liv i bygdene, tettstedene og bydelene som avisene dekker. Gjennom journalistikken er lokalavisene lim og lupe i nærmiljøet. Og avisenes markedsmedarbeiderne hjelper butikkene til å få flere folk inn dørene. Slik bidrar lokalavisene til å bygge levende lokalsamfunn landet rundt.

Når LLA lanserer en ny annonsekampanje i desember, er det ikke bare for å minne folk om at de bør ta julehandelen i nærbutikken. Kampanjen skal også bevisstgjøre folk om at alt henger sammen med alt. Desto mer folk handler i butikken rundt hjørnet i stedet for i internasjonale nettbutikker, jo større fordeler får hele lokalsamfunnet. Lokal handel betyr flere arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd. Ungdommene får sommerjobber, idrettslagene sponsorinntekter.

– Alt dette skal vi få tydelig fram gjennom vår nye annonsekampanje. Vi legger også ut ideer og bakgrunnstoff om lokal handel i LLAs idébank. Dette kan både redaksjonene og markedsmedarbeiderne ha nytte av, sier LLAs markeds- og informasjonssjef Geir K.Hus.

– LLA og lokalavisene har vært opptatt av levende lokalsamfunn og lokal handel lenge før koronapandemien slo inn over oss. De siste månedene har nok likevel vært en vekker for mange. Vi gleder oss over at mange gode krefter nå står enda mer sammen om å nettopp dyrke lokal handel, sier Hus.

I LLAs formålsparagraf heter det da også at «… LLA er politisk ubunden, men kan gjerne samarbeide med andre organisasjonar som arbeider for å fremje kulturen, trivsel og næringsliv i lokalsamfunnet

Historiefortelling

LLA og lokalavisenes første runde med annonser har et tydelig preg av innholdsmarkedsføring, der vi bygger opp om historien om lokalt handelsliv. I første annonse fortelles historien om Kari og Nils Lerum som startet sin landhandel langt inne i Sognefjorden i 1905 (bildet under). Det var først på den tiden at det grodde fram butikker rundt om kring i distriktene.

– I mange år før dette var det faktisk bare i byene at det var lov med handel av forbruksvarer. Det skulle gå over 50 år etter at grunnloven ble skrevet at folk kunne handle fritt over hele Norge, sier Hus.

Denne historien er altså opptakten på LLA og lokalavisenes nye annonsekampanje. Etter hvert skal den gå mer rett på sak, der vi forteller om alt hva lokale butikker betyr for nærmiljøene i dag.

LLA jobber med å få på plass sponsorer som identifiserer seg med budskapet. Så langt har Merkur-programmet hos Distriktssenteret blitt med oss. Også avisene som bruker kampanjen, kan få med seg lokale sponsorer og samarbeidspartnere på laget.

– Vår kampanje kan brukes selv om avisene kjører egne og andre handle lokalt-annonser fra før av. Alt kan gå parallellt. Desto mer vi inspirerer folk til å handle lokalt, jo bedre er det. Ikke bare nå før jul, men hele året. Vi håper derfor at de aller fleste LLA-avisene vil bruke muligheten til å vise fram at lokalavisene er opptatt av lokal handel, og bidra til at lokale butikker klarer seg bra, sier Geir K. Hus.

De første annonsene kjøres i avisenes papirutgaver. Også noen annonser for nett er laget, på nyåret blir det enda mer både på papir og nett.

Under her kan LLAs medlemsaviser laste ned annonsemateriellet for første, andre og tredje runde. Alt lages som dobbeltsider, helsider og halvsider, på bokmål og nynorsk.

Her kan du laste ned de tre annonsene til papirutgavene som er laget så langt, på nynorsk og i forskjellige størrelser (bokmåls-annonser og nett-annonser finner du lengre ned på siden):

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_03

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_03

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_03

Alle tre annonser til papirutgavene så langt, på bokmål og i forskjellige størrelser (nett-annonser finner du under her):

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_03

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_03

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_03

Til slutt; bannerannonser i flere standard formater, på nynorsk og bokmål:

Begge bildene utlånt frå Lerum.