Deler lettlest partioversikt med lokalavisene

Klar Tale har laget lettlest valgavis. Nå håper de mange lokalaviser vil bruke partioversikten de har laget. Målet er å hjelpe flest mulig å delta i demokratiet.

Klar Tale har flere ganger laget lettlest valgavis som de har sendt ut gratis til alle som har bestilt den, og til utvalgte målgrupper. Også i år har de laget valgavis med støtte fra Valgdirektoratet, men med mindre støtte enn tidligere måtte de klare seg med en digital valgavis. Derfor håper de at lokalavisene vil trykke den lettleste partioversikten de har laget. Den kan brukes fritt i papiravis og e-avis, men ikke i nettavis. Se vilkår for bruk.

Last ned materiale til partioversikten.

Redaktør Gøril Huse forklarer hvorfor de deler partioversikten:

– Klar Tale ønsker at flest mulig skal få nok informasjon til å kunne danne seg et godt bilde av hvilke saker som er viktig for de ulike partiene, slik at de selv er i stand til å delta i stortingsvalget eller sametingsvalget. Vi vet at mange av lesere i våre målgrupper, har et godt forhold til lokalavisen sin og leser det som står der. Hvis de kan lese partioversikten der, så kan det være bra for demokratiet, tror vi.

Klar Tale var blant de som ble invitert til å komme med innspill til Ytringsfrihetskommisjonen forrige uke. Da fremhevet de mangelen på lettlest journalistikk i andre aviser.

– En forutsetning for et demokrati, er jo at folk er i stand til å delta i samfunnsdebatten og orientere seg om det som skjer. Over to av ti personer i Norge, har ulike utfordringer med å lese, skrive eller tallvansker, ifølge Dysleksi Norge. Det innebærer at svært mange også har behov for et lettlest alternativ, og mange leser ikke Klar Tale, påpeker Gøril Huse.

Hun håper at de som velger å trykke partioversikten, også gir beskjed om at de har trykket den – enten til henne eller til LLA.

Foruten partioversikten kan leserne av Klar Tales digitale valgavis blant annet finne saker om noen tema som opptar mange velgere. En reportasje om Årdal fungerer som eksempel på bygd og by-problematikken. En sak om en alenemor illustrerer temaet sosial ulikhet. Avisa har også enquete, en sak om hvordan du stemmer og intervju med en samisk politiker og to politikere med innvandrerbakgrunn.