Lokal vri på kommuneannonsen

I desse dagar har LLA sendt ut brev til alle kommunar med LLA-avis, der vi minner kommuneadministrasjonen om at lokalavisa framleis er ein svært nyttig mediekanal for offentlege kunngjeringar og anna kommunal informasjon. I tillegg har avisene fått ein eigenannonse med samme budskap, som vi håper så mange som mulig trykker dei neste to-tre vekene. Her oppfordrar vi avisene til å legga inn eigen logo – for å laga enda meir lokal profil.

Rune Aarflot og lokalavisa Møre har laga enda bedre lokal profil på egenannonsen vår. Som du ser, har dei like godt bytta ut den generelle avisillustrasjonen med eiga avis. Bra! Sjå her: