«Teste bil for Raumnes?»

Raumnes lar lokale familier prøvekjøre nye biler. Slik kan de få damenes svar på hva de faller for ved biler som omtales som populære damebiler, mens familier kan svare på om familiebilene har gode bakseter.

– Tilbakemeldingene når det gjelder bilene er av begge slag, men aller mest er de positive. Og det er vel naturlig siden prøvekjørerne har valg en bil de er interessert, forteller redaktør Terje Smith.

Raumnes har faste bilsider. Innholdet produseres av Rune Korsvoll, som også er redaksjonssekretær i bladet Motor. Han bor i nedslagsfeltet til Raumnes, og lager så lokale saker som mulig til avisa.