Med sysakene i orden

Unge entreprenørjenter vil plastposen til livs, medan gutane laga sider… (Sjå vedlegg.)