Ungredaksjonen stilte spørsmål til toppkandidatene

“Det har lenge vært kjent at også 16- og 17-åringer får lov til å stemme ved høstens kommunevalg i Gjesdal. ”Bruk stemmeretten,” er den klare oppfordringen fra alle ordførerkandidatene. Men hva mener egentlig de ulike partiene?”

Gjesdalbuens ungdomsredaksjon tok kontakt med ordførerkandidatene i Gjesdal kommune, for å høre hva de mener om saker som er aktuelle for ungdommen.