Gode spørsmål til unge toppkandidatar

Tysnes har intervjua to unge toppkandidatar og har stilt gode spørsmål. Sjekk ut saka til journalist Jostein Halland.

Her er nokre av spørsmåla som vart stilte:

  • Tysnes er verdsmeister i omkamp om politiske vedtak. Kan du garantera at ditt parti vil syta for færre omkampar og raskare gjennomføring av vedtak?
  • Prosjekt 3012 hadde som mål at me skulle vera 3000 tysnesingar i 2012. Slik gjekk det ikkje, kan me vel slå fast fire månader før årsskiftet. Kva vil ditt parti gjera konkret for at innbyggjartalet skal passera 3000?
  • Tysnes har ikkje vore bortskjemd med ungdomsparti. Kvifor har dette engasjementet mangla, trur du, og vil dette endra seg etter 22. juli?
  • Som nummer 2 på partilista, kva ambisjonar har du som lokalpolitikar, på Tysnes og eigne vegner?

Les heile saka som vedlegg