Lag spenstige sider på kommunebudsjettet

Slik presenterte Våganavisa budsjettstoffet sitt i fjor.