Sjekket sjefslønningene i Sunnhordland

Sunnhordland har laget liste over sjefslønningene i Sunnhordland på industri- og arbeidslivssidene sine. Det var ikke spesielt mye arbeid, ifølge journalist Olav Røli.

– Lønn til daglig leder ligger offentlig tilgjengelig på mange nettsteder som har regnskapsinfo. Vi tok utgangspunkt i mange av de største virksomhetene i Sunnhordland for å lage listen. Pluss litt innspill til selskap fra andre i redaksjonen. Men, beklageligvis manglet noen selskaper for 2011 i oversikten. Dessuten måtte vi bestille en del årsregnskaper fra Brønnøysund for å få lønninger på noen sjefer. Blant annet Apply Leirvik og Sunnhordland Kraftlag. Etterpå var det bare å sette inn tall i Exel, og lage lista, forklarer han.

I forbindelse med listen har Sunnhordland intervjuet BI-forsker Tor Grenness. Forskeren mener kvinner er for dårlige på lønnsforhandlinger. Dette har Sunnhordland fulgt opp med å intervjue tre av de nøysomme kvinnene. Det er for øvrig svært få kvinner i styrende posisjoner i regionen.

Sunnhordland har fått få reaksjoner på saken. – Men det er kanskje noen sjefer som nå går i gang med å forhandle lønn når de ser lønna til sjefene i tilsvarende virksomheter, tror Olav Røli.