Marsteinen si skuledagbok

Etter tre veker i drift, har me hausta mange gode attendemeldingar på “Marsteinen si skuledagbok”, både frå unge og vaksne. Intervjuobjekta våre går på ungdom-, vidaregåande- eller høgskule/universitet. Felles for dei alle er at dei er frå eller bur i Austevoll.

Eit slikt utfyllings-skjema er lett og kjekt å produsera, og me har alltid ei halvside klar lenge før deadline.