Klasseroms-poll om valget

Vi hadde egentlig tenkt å kjøre en full meningsmåling med alle elever, men innså da ferien nærmet seg at det ikke gikk. Så vi samlet heller elevene i klasserommet til en uhøytidelig (men likevel tegnende) meningsmåling om politikk.

Kort og greit: Vi snakket med et par lærere om å få samle en klasse, og ville snakke litt om hva de tenkte om valget. Så stilte vi noen spørsmål, og ba de stille seg på “ja” eller “nei”. Eller “tja”. Det ble en fin og fotografisk enkel forståelig måling på hva ungdom tenker om valget.

Vi tok også en prat med fire av ungdommene, som viser at det også finnes mye refleksjon og meninger om valget – også blant de som ikke vil stemme.