Unges plass i valgkampen

I LNU-pamfletten Unges plass i valgkampen har LNU undersøkt hvordan media og politikere skal nå frem til unge velgere før stortingsvalget i september. LNU har snakket med alle partiene på Stortinget, i tillegg til Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og de største mediehusene i landet.

Skjermdump fra LNU sine nettsider

Det er tydelig at media viser stor vilje til å oppnå målet om å øke valgdeltakelsen blant unge. Hos partiene er det mange gode tanker om å nå ut til unge. Likevel er LNU skuffet over at jobben i stor grad overlates til ungdomspartiene. Alle partiene sier at det er ungdomspartiene som har mye av ansvaret for å nå ut til unge velgere.
– Mange store mediehus har i denne valgkampen hatt som mål å få unge til å bruke stemmeretten. Det er vi veldig positive til, nå er det på tide at politikerne følger opp for alvor, sier leder i LNU, Stian Seland.
Han mener det er positivt at politikerne prøver ut nye kanaler, som sosiale medier, og at de besøker skoler og studiesteder.
– Men hva med de velgerne som ikke lenger går på skole, og ikke følger politikerne på Facebook? Partiene bør også ha en plan om hvordan de skal nå ut til disse, sier han.
Pamfletten er sendt ut til de fleste norske mediehus.

Teksten er sakset fra lnu.no

Les hele pamfletten

Hva mener du? Gjør media og politikere nok for å få unge til stemmeurnene?