Kartlegg partienes meninger om kommunestrukturen

Tommy Hansen i Øksnesavisa har stilt seks spørsmål om framtidig kommunestruktur til politikere i alle partiene:

1. Stiller ditt parti seg bak vedtak om at regionrådet skal utrede fordeler og ulemper ved en evt. kommunesammenslåing i Vesterålen?

2. Har ditt parti konkludert hvorvidt dette er hensiktsmessig?

3. Hva er ditt partis generelle syn rundt regionrådets utredning?

4. Hva mener ditt parti er det beste rundt framtidig kommunestruktur for Vesterålen – da sett både med “Øksnes- og vesterålsbriller”?

5. Har du personlig noe syn i saken?

6. Andre kommentarer?

Partienes syn kommer gjerne fram i andre saker om temaet, men spørsmål-svar-formen er oversiktlig og gjør det lett for leserne å sammenligne partienes standpunkter.