Reinhald på anbod

Kvinnheringen er flinke til å rydda førstesida og presentera hovudsaka på uventa vis. Dette er saka om at dei kommunale reinhaldstenestene skal konkurranseutsetjast.