Førehandsomtale med ein morosam vri

Esben Hesjedal i Vaksdalposten skulle laga førehandsomtale av Johnny Logan-konserten som skulle vera i samfunnsssalen på Vaksdal. Han kunne han ha gjort det på den enkle og tradisjonelle måten, og fortald ei historie som dei fleste kjenner frå før. I staden la han hovudet på hoggestabben og gjenga si eiga oppleving av å snakka med stjerna. Resultatet vart ein herleg sjølvironisk og annleis presentasjon av artisten.

– Førehandsomtalar kan lett opplevast som eit pliktløp, men av og til kan det fungera å ta sjansen på å gjera noko litt annleis, seier Hesjedal, som har fått mange positive tilbakemeldingar på intervjuet.