Skriv om elevråda

“Elevråda på skulane er kanskje den første staden der elevar formelt får lov til å vere med
og bestemme over kvardagen sin. Bø blad har snakka med dei som sit i desse råda.
"
Avisa har rydda førstesida til elevrådsaka, skrive leiar og laga fire siders reportasje.

Les sakene som pdf