Fakta om blogg-jeget


Masterstudent Alice Aarbrot på Menighetesfakultetet skriver i sin masteroppgave om hvordan unge skaper sin identitet som bloggere. Hun tar bl.a. opp hva bloggerne ikke berører pga den rigide bloggemalen de bruker.
 Les mer her

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no