Politikerløfter og budsjettet

Politikerne gikk i valgkampen med løfter om hva de ville prioritere dersom de kom til makta i Søgne. Nå, i forbindelsen med økonomiplanen, er det tid for å utfordre dem på valgløfter.”, skriver journalist Arnold Markussen i Budstikka. Se flere budsjettsaker fra samme avis

Du finner sakene som vedlegg, leses etter dato.