Vestnytt med suveren festivaldekning

Nest siste helga i august dekka Vestnytt Periferifestivalen. La deg inspirera av måten avisa dekka arrangementet på. Gode bilete, fin oppbygging, godt og levande språk og mykje variert stoff å lesa, både for unge og litt eldre.

Desse dekka festivalen:
Side 1, 9-13: Marit Kalgraf (tekst og foto)
Side 14 og 15: Anders Jakobsen (tekst og foto)
Side 16: Elisabeth Netland (tekst og foto)

Du kan sjå alle oppslaga som pdf-vedlegg