Du kan komme på tinget

Vil du kjapt på talerstolen i Stortinget er sjansen størst hvis du er tenåring, og da kan du til og med få reisestøtte", skriver journalist Hege Sæthre Lind i Brønnøysunds Avis.

Særthre Lind har laget en informativ og god artikkel om hvilke muligheter skoleelever som ønsker å besøke Stortinget har.