Slik kan elevheftene gi deg nye lesere

I ukene før valget vil tusenvis av skoleelever få muligheten til å jobbe med valg og avis som en del av undervisningen. Avis i Skolen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Stortinget tilbyr elevhefter om kommunestyre- og fylkestingsvalget, der lokalavisa blir en sentral del av undervisningsopplegget. Dette er også en unik mulighet til å kapre nye lesere, nye skribenter/frilansere og framtidige abonnenter. Ikke minst er dette en fin måte å drive merkevarebygging mot unge lesere på.

Vi oppfordrer derfor alle avisredaksjoner til å tenke ekstra godt gjennom hvilke type stoff som blir produsert til de avisutgavene som vil bli lest av elevene. De fleste skolene vil trolig arbeide med valgheftene og avisen sin med en gang skolen begynner i høst. Noen begynner alt i disse dager.

Noen innspill/sjekkpunkter/forslag til avisene disse ukene:

 • Kildesjekk. Er det en overvekt av voksne som er blitt intervjuet? Pass på at de unges meninger får spalteplass. De ønsker å bli hørt i det fleste saker, ikke bare i «ungsaker».
 • Lag saken: så mye satser politikerne på ungdom. Lag en oversikt over hvilke parti som har typiske ungsaker på valgprogrammet. Det kan være alt fra satsing på ungdomsklubber/mekkeverksted, busstilbud, helsesøstertilbud, fritidsaktiviteter, friluftsområder osv.
 • Lag en sak om fenomenet «hjemmesitting».
 • Lag en sak på «the graying of Europe» (andelen eldre øker og andelen yngre minker – derfor må de unge engasjere seg mere)
 • Intervjue tre unge som ble valgt inn i kommunestyret i 2007 om hvordan livet som politiker har vært.
 • Intervjue tre ungdommer som ikke stemte i 2007. Skal de stemme i år? Hvorfor brukte de ikke stemmeretten sin? Hvilke politiske saker har de møtt på i løpet av de fire årene?
 • La de unge vurdere valglistene, la de se etter kjønn og alder. Hva definerer de som ungt?
 • La de unge få stille tre-fire spørsmål til førstekandidatene. Ofte vil de spørre om noe helt annet enn nye veier og eiendomsskatt.
 • Start spalten «Fra skolebenken» der elever skriver om skolehverdagen sin. Hvordan er det å være skoleelev i 2011? A-magasinet hadde nylig en reportasje om unge som er stresset på grunn av bl.a sterkt skolepress.
 • Start spalten «Kjære politiker» der ungdom får skrive brev til en politiker/ordfører om tema de
  ønsker å ta opp.

Her følger et utdrag av oppgavene som står på trykk i elevheftene. Det kan være lurt å lese gjennom disse i god tid før valget

Les alle utgavene av lokalavisen for forrige uke. Tell opp alle nyhetssaker om forhold som
kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for:

 • Hva handler sakene om?
 • I hvilken grad angår sakene ungdom, og i hvilken grad er ungdommer benyttet som kilder?
 • Skriv et leserinnlegg eller en kronikk der du argumenterer for hvorfor det er viktig at avisen tar opp saker som angår ungdom i valgkampen. Send leserinnlegget inn til din lokalavis.

Finn en nyhetssak i lokalavisen som handler om noe kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for. Svar på følgende:

 • Hva gjelder saken?
 • Hvem er kildene i avisens omtale av saken?
 • Hva slags avissjanger er dette? Pek på noen typiske sjangertrekk.
 • Er det noen politikere som uttaler seg om saken?
 • Undersøk hva de ulike partiene som stiller til valg eventuelt mener om saken.
 • Hva er din mening?
 • Hvilket parti ville du stemt på hvis denne saken var avgjørende?
 • Vurder følgende påstand: «Folk som ikke bruker stemmeretten sin, kan umulig være interessert i politiske spørsmål». Skriv deretter et leserbrev der du gir uttrykk for din mening. Send leserinnlegget inn til din lokalavis.
 • Studer noen førstesider i lokalavisen din. Se på hvordan de har benyttet titler, bilder, tekst og andre virkemidler. Lag deretter din egen førsteside. Den bør ta opp en lokal sak som har noe med valget å gjøre.

Les lederspaltene i avisen, spesielt tett opp til valgdagen:

 • Hva kjennetegner en lederartikkel?
 • I hvilken grad synes du lederne tar opp spørsmål du synes er viktige i valgkampen?
 • Hva skrives det om de siste dagene, og på selve valgdagen? Hvorfor tror du disse sakene blir vektlagt nå?
 • I hvilken grad synes du lederskribentene forholder seg nøytralt, eller uttrykker sympati/støtte til bestemte partier?
 • Undersøk hvordan forholdet har vært mellom aviser og politiske partier i Norge opp gjennom
  historien, og hva som er situasjonen i dag.

Finn et leserinnlegg eller en kronikk i avisen som er skrevet av en politiker:

 • Hva ønsker avsenderen å oppnå med teksten?
 • Gjør rede for argumentasjon/bruk av virkemidler
 • Hva mener du selv om saken? Skriv et svar.

Sammenlign valgdekningen i to aviser den siste uken før valget. Er det stor forskjell på måten politikere og saker blir presentert på?

Let etter meningsmålinger i avisen:

 • Hvilken oppslutning har de ulike partiene som stiller til valg?
 • Undersøk hvordan slike meningsmålinger gjennomføres.
 • Ta vare på de siste meningsmålingene og sammenlign disse med valgresultatet når det foreligger.
 • Diskuter om avisene legger for stor vekt på
  meningsmålinger i valgkampen – burde de heller skrevet mer om politiske saker?

Følg med i lokalavisens leserbrevspalte i en uke:

 • Hvilke partier har hatt leserbrev på trykk?
 • Er det flest mannlige eller kvinnelige politikere som står bak leserbrevene?