Foto i praksis

Fotostudent Toril Sunde Apelthun (20) har hatt si første praksisveke i Hordaland denne veka. Då får ein ikkje liggja på latsida, men resultatet vert desto betre. – Målet er å læra om avis, seier fotostudenten. Sjå vedlegg.