Eit hundeliv

Når sauene til Lars Bø i Tjukkebygda på Voss skal klippast får ikkje Zinko vera med på laget. Men det var liv i smalfloren likevel. Robbie Hislop frå Skottland brukar 40 sekund i snitt pr sau.