Hvorfor gikk Destinasjon Oppdal konkurs?

Ideen om samarbeidsselskapet Destinasjon Oppdal ble sådd for fire år siden. Det var halleluljastemning, og målene var ambisiøse. Selskapet lovte vekst inn i himmelen for alle aktører som ville være med. Nå er selskapet konkurs.

OPP har analysert selskapets ferd fra idé til konkurs, og funnet ti skritt som var med på å senke selskapet. De har fått sentrale reiselivsaktører til å kommentere punktene.